CO OFERUJE NASZE PRZEDSZKOLE W RAMACH CZESNEGO?

 

Zapoznaj się z szeregiem atrakcji jakie czekają na Twoje dziecko!

 

 • Opieka nad dzieckiem w godzinach funkcjonowania przedszkola (6:30 - 17:00)
 • Realizacja zająć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową i przyjętym przez placówkę programem
 • Udział w zajęciach edukacyjnych w ramach realizacji profilu matematyczno – przyrodniczego przedszkola „laboratorium” (gry logiczne, ogródek przyrodniczy, zabawy badawcze i eksperymenty)
 • Kółka Matematyczne (świat liczb Williego), plastyczne, taneczne
 • Udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego: 2 razy w tygodniu
 • Udział w dodatkowych zajęciach umuzykalniających: 2 x w tygodniu
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez logopedę: 2 x w tygodniu oraz możliwość bezpłatnych konsultacji z logopedą
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa w ramach programu zajęć „emocje”: 1 x w tygodniu oraz możliwość bezpłatnych konsultacji z psychologiem
 • Zajęcia interaktywne Laboratorium Edufan: 1 x w miesiącu
 • Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne prowadzone przez zawodowych artystów

ZAJĘCIA

 

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Dodatkowy język obcy
 • Warsztaty teatralne
 • Taniec kreatywny
 • zajęcia sportowe (karate , judo, piłkolandia)

OPŁATY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W naszym przedszkolu opłaty wyglądają następująco...

 

 • Miesięczna opłata stała - 280,00 zł (miesięcznie)
 • Opłata za wyżywienie (śniadanie, 2 daniowy obiad oraz podwieczorek) - 10,00 zł (dziennie)
 • inne opłaty przyjęte przez rodziców

Przedszkole Cogito - Design: IT Kris - Credits