Niepubliczne Przedszkole COGITO
O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole COGITO
profil matematyczno - przyrodniczy


Przedszkole kształtuje pojęcia matematyczne metodą prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowany tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej.

Edukacja matematyczna dzieci wtopiona jest w działanie wspomagające rozwój umysłowy. Najważniejsze są tu osobiste doświadczenia stanowiące budulec, z którego dzieci tworzą pojęcia i umiejętności rozwijające myślenie i hartują odporność emocjonalną.

Motywacja do nauki
- rozbudzenie poznawcze, chęć podjęcia nauki
- zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonywania zadań oraz własnych osiągnięć
- posiadanie znajomości na temat obowiązków wynikających z roli ucznia

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:
- autoprezentacji własnej osoby i umiejętności swobodnego wypowiadania się
- analizy i syntezy wyrazów
- percepcji wzrokowej
- interesowanie się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki czytania i pisania
- sprawnego liczenia
- wykonywania prostych działań matematycznych
- sprawności graficznej
-sprawności ruchowej

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający świat, nauczyło się samodzielność i poznało nowe doświadczenia.

Kompetencje Absolwenta Przedszkola w Zakresie Gotowości Szkolnej

Dojrzałość społeczna:
- dobry poziom adaptacji
- zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych
- samodzielność i aktywność
- przestrzeganie norm współżycia w grupie

Odporność emocjonalna:
- zdolność skupienia uwagi i porozumiewanie się w zrozumiały sposób /słuchają i wypowiadają się w różnych sytuacjach/
- umiejętność pokonywania trudności
- umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania
- podejmowanie zadań na miarę swoich możliwości i realizowanie ich do końca.